Oferta

Oferta skrojona na miarę Twoich potrzeb

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie księgowości uproszczonej

Księgowości dla Wspólnot mieszkaniowych

Obsługa kadrowa i płacowa

Zakładanie firm

Konsultacje Księgowe

Masz Pytania?

Skontaktuj się z nami!

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Tworzenie polityki rachunkowości
Opracowanie zakładowego planu kont
Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w systemie Comarch Optima
Ewidencja środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
Sprawozdanie deklaracji rozliczeń podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
Sporządzanie informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE
Wysyłki plików JPK VAT
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Rozliczanie nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT)
Współpraca z biegłymi rewidentami podczas audytów
Okresowe sprawozdania dla GUS
Sporządzanie deklaracji INTRASTAT na potrzeby Urzędu Celnego
Przygotowanie zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką: dla Zarządu, Rady Nadzorczej, Grupy Kapitałowej i innych
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Pomoc w przygotowaniu wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie podatków

Prowadzenie księgowości uproszczonej

Obsługa księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ksiąg handlowych
Systematyczna ewidencja dokumentacji
Prowadzenie rejestrów VAT
Prowadzenie ewidencji środków trwałych
Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych
Przygotowywanie sprawozdań statystycznych
Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych oraz aktualizujących do Urzędu Skarbowego
Obsługa kontroli skarbowych
Rozliczenia roczne

Prowadzenie księgowości dla Wspólnot mieszkaniowych

Naliczanie i rozliczanie zaliczek na utrzymanie części wspólnych
Rozliczanie mediów
Windykacja należności
Bieżąca kontrola rozrachunków z wykonawcami
W przypadku płatników VAT również prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu
Sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych
Przygotowywanie raportów na potrzeby m.in. banku i GUS
Kontakt z ZUS i US
Przygotowywanie planu gospodarczego

Obsługa kadrowa i płacowa

Prowadzenie kompletnych akt osobowych pracowników
Przygotowanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, aneksów do umów
Planowanie kalendarza pracowniczego: urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, zwolnienia chorobowe
Dokumentacja dot. przebiegu zatrudnienia
Przygotowanie kompleksowej dokumentacji pracowników
Analiza sytuacji firmy oraz wykonanie regulaminów: pracy, BHP, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Przygotowanie siatki wynagrodzeń
Sporządzenie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
Obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS
Przygotowanie listy płac: z umów o pracę i umów cywilnoprawnych dla różnych systemów wynagrodzeń
Miesięczne deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty do ZUS
Wykonanie całorocznego i miesięcznego obliczenia podatku (PIT-11, PIT-4R)
Naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Przygotowanie świadectw pracy
Druki ZUS RMUA
Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz PFRON

Zakładanie firm – JDG, Spółki.

Zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie zakładania firm, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek. Oferujemy wsparcie na każdym etapie – od wyboru formy prawnej, przez rejestrację, aż po rozpoczęcie działalności.

Konsultacje księgowe

Oferujemy profesjonalne konsultacje księgowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Nasze doradztwo obejmuje szeroki zakres tematów, od podatków po optymalizację finansową, pomagając w skutecznym zarządzaniu finansami.

Rozwińmy Twój biznes wspólnie

Skontaktuj się z Nami

Scroll to Top